ფიმოზი

ფიმოზი – მკურნალობა

ფიმოზი არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომლის დროსაც ასოს თავზე ჩუჩის გადაწევა შეუძლებელია. ფიმოზი შეიძლება იყოს თანდაყოლილიც და შეძენილიც.