გურამ ქარაზანაშვილის
თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი

ნათია გოგატიშვილი

უმცროსი ექიმი

ტელ.: (0322) 23 40 23

ელ-ფოსტა: info@mmt.ge

სიახლეები