გურამ ქარაზანაშვილის
თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი

ირაკლი ჯანხოთელი

ექიმი უროლოგი
ტელ: (0322) 23 40 23

ელ-ფოსტა: info@mmt.ge

სიახლეები