სამეცნიერო ნაშრომები

MMT ჰოსპიტალი პროსტატის ბიოფსიებში გლობალურ ლიდერებს შორისაა!

MMT ჰოსპიტალი პროსტატის ბიოფსიებში გლობალური ლიდერია. მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნდა ჩვენი კლინიკის სამეცნიერო ნაშრომი პროსტატის თარგეტულ ბიოფსიებზე მიკროსკოპული ულტრაბგერის...