გაიდლაინები

თირკმლების ქრონიკული დაავადება (გაიდლაინი)

კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია "თირკმლების ქრონიკული დაავადება" მიღებულია კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შემუშავების,...