გურამ ქარაზანაშვილის
თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი

ძუძუს კიბო