გურამ ქარაზანაშვილის
თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი

თორნიკე თენოშვილი

თორნიკე ტენოშვილი | ფოტო

უმცროსი ექიმი

ტელ.: (0322) 23 40 23

ელ-ფოსტა: info@mmt.ge

 

სიახლეები