ჭდე: შარდსაწვეთების აღდგენა

cecxlaze

ურთულესი ოპერაციების ციკლი და სრულად აღდგენილი საშარდე გზები – მორიგი სასწაული MMT კლინიკაში

საინტერესო კლინიკური შემთხვევა და ურთულესი ოპერაციების ციკლი, რომლის შედეგადაც მთელი შარდგამომყოფი გზის რესტავრირება გახდა შესაძლებელი