ჭდე: მოძრავი თირკმელი

nefroptozi 2

თირკმლის დაწევა

პტოზი ბერძნული წარმოშობის სიტყვაა და დაწევა-ჩამოშვებას ნიშნავს. ამ ტერმინით აღინიშნება სხეულის რომელიმე ორგანოს ან ნაწილის დაწევა.