ჭდე: ჰორმონოთერაპია – ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი

amnika 1

ჰორმონოთერაპია

პროსტატის შორსწასული კიბოს(T1-4 N0-1 M1) მკურნალობის ოქროს სტანდარტად მოწოდებულია - ჰორმონოთერაპია.