ჭდე: ბაქტერიები შარდში

Asymptomatic bacteriuria

ბაქტერიები შარდში

ბაქტერიურია შარდში ბაქტერიების არსებობაა. ბაქტერიურიაზე საუბრობენ მაშინ, როდესაც ახლად გამოყოფილი შარდის ერთ მილილიტრში 100 ათასზე მეტი მიკრობი გამოვლინდება (მხედველობის არეში ...