ჭდე: აცეტონურია

acetonuria 1

აცეტონურია

აცეტონურია წარმოადგენს შარდში აცეტონური სხეულების არსებობას. აღნიშნული სხეულები, განსაკუთრებით კი აცეტონი, შესაძლოა ზოგჯერ ჯანმრთელი ადამიანის შარდშიც აღმოჩნდეს,