ჭდე: 2018

guram qarazanashvili

ეს წერილი არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ იქმნება ქართული მედიცინის საამაყო დღევანდელობა

ჩვენმა მკითხველმა უკვე იცის, რომ საქართველოს ონკოუროლოგთა საზოგადოება მსოფლიო კონრესისთვის ემზადება,