ხარისხის კონტროლი

MMT ჰოსპიტალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტიზაციის განმსაზღვრელი ორგანიზაციის ISO-ს ხარისხის სერთიფიკატის მფლობელია

ISO საერთაშორისო ორგანიზაციაა და მასში სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტიზაციის ეროვნული ორგანიზაციების წარმომადგენლობები ერთიანდებიან. მათი საქმიანობა მიმართულია მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების საყოველთაო ნორმების დადგენისა და ამა თუ იმ სფეროში მომუშავე ჯგუფების საქმიანობის ამ უმაღლეს სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანისაკენ.

ISO-ს სერთიფიკატის მოსაპოვებლად კლინიკა გადის საკმაოდ მკაცრ კონტროლს და MMT ჰოსპიტალმა ეს კონტროლი წარმატებით გაიარა.

ეს ნიშნავს MMT ჰოსპიტლის საერთაშორისო აღიარებას.