გურამ ქარაზანაშვილის
თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი

გადახდის ინსტრუქცია