კატეგორია - საშარდე გზების მწვავე და ქრონიკული ინფექციები - ბავშვთა უროლოგია • MMT ჰოსპიტალი - უროლოგიური და გინეკოლოგიური ჰაბი

საშარდე გზების მწვავე და ქრონიკული ინფექციები - ბავშვთა უროლოგია