კატეგორია - ჰიპოსპადია - გარეთა სასქესო ორგანოების ანომალიები • MMT ჰოსპიტალი - უროლოგიური და გინეკოლოგიური ჰაბი

ჰიპოსპადია - გარეთა სასქესო ორგანოების ანომალიები