კატეგორია - ეპისპადია - გარეთა სასქესო ორგანოების ანომალიები • MMT ჰოსპიტალი - უროლოგიური და გინეკოლოგიური ჰაბი

ეპისპადია - გარეთა სასქესო ორგანოების ანომალიები