ბავშვთა უროლოგია

ჰიდროცელე – სათესლეს წყალმანკი

ჰიდროცელე იგივე სათესლის წყალმანკი, რეალურად სათესლე ჯირკვლის გარსების წყალმანკია. ამ პათოლოგიის დროს სეროზული სითხე გროვდება საკუთრივ სათესლის

ფიმოზი – მკურნალობა

ფიმოზი არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომლის დროსაც ასოს თავზე ჩუჩის გადაწევა შეუძლებელია. ფიმოზი შეიძლება იყოს თანდაყოლილიც და შეძენილიც.