გურამ ქარაზანაშვილის
თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები