გურამ ქარაზანაშვილის
თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი

თირკმლის კენჭოვანი დაავადება