კატეგორია - კომბინირებული ოპერაციები - ენდოკრინული ქირურგია • MMT ჰოსპიტალი - უროლოგიური და გინეკოლოგიური ჰაბი