გურამ ქარაზანაშვილის
თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი

ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები