კატეგორია - გინეკოლოგიური და უროლოგიური დაავადებების სკრინინგი - ქალთა ჯანმრთელობის ცენტრი • MMT ჰოსპიტალი - უროლოგიური და გინეკოლოგიური ჰაბი

გინეკოლოგიური და უროლოგიური დაავადებების სკრინინგი - ქალთა ჯანმრთელობის ცენტრი