კატეგორია - პანკრეატო-დუოდენალური რეზექცია - ონკოქირურგია • MMT ჰოსპიტალი - უროლოგიური და გინეკოლოგიური ჰაბი