კატეგორია - რეტროპერიტონეალური სიმსივნეები - ონკოქირურგია • MMT ჰოსპიტალი - უროლოგიური და გინეკოლოგიური ჰაბი