კატეგორია - ონკოქირურგია - ონკოლოგია • MMT ჰოსპიტალი - უროლოგიური და გინეკოლოგიური ჰაბი