კატეგორია - შარდის ბუშტშიდა ქიმიოთერაპია და იმუნოთერაპია - კლინიკური ონკოლოგია • MMT ჰოსპიტალი - უროლოგიური და გინეკოლოგიური ჰაბი