კლინიკური ონკოლოგია

3

ქიმიოთერაპია

ქიმიოთერაპია  - ავთვისებიანი სიმსივნეების მედიკამენტური მკურნალობა, რომელიც გამოიყენება,  როგორც დამოუკიდებელი მკურნალობის მეთოდი და/ან კომბინაციაში ქირურგიულსა და სხივურ თერაპიასთან ერთად.

ზოგადი ქიმიოთერაპია – ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი

MMT ჰოსპიტალში პაციენტებს შუძლიათ ჩაიტარონ, ჰორმონოთერაპიის და ქიმიოთერაპიის სრული კურსი, ნებისმიერი ნოზოლოგიისთვის (დაავადებისთვის)