კატეგორია - შარდსაწვეთის კიბო - ონკოუროლოგია • MMT ჰოსპიტალი - უროლოგიური და გინეკოლოგიური ჰაბი