კატეგორია - რენტგენის კაბინეტი - მაღალტექნოლოგიური პოლიკლინიკა • MMT ჰოსპიტალი - უროლოგიური და გინეკოლოგიური ჰაბი

რენტგენის კაბინეტი - მაღალტექნოლოგიური პოლიკლინიკა